Street Art Phuket


วันว่าง ไปเดินชมเมือง ถ่ายภาพสวยแปลกตา ซึ่งถ่ายมาแค่บางส่วน ยังมีอีกหลายภาพ  บนถนนพังงา และ ถนนถลาง  อ.เมืองภูเก็ต กับ Street ART Phuket

IMG_25590903_111328IMG_25590903_111354IMG_25590903_111507IMG_25590903_111559IMG_25590903_111938IMG_25590903_112224IMG_25590903_112330IMG_25590903_112415IMG_25590903_120401

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s